Nowe Logo
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248
Herb - Łomianki

BIP


informacje bieżące

Komunikaty archiwalne:


ZMIANA STANOWISKA PRZYSTANKOWEGO NA PĘTLI METRO MARYMONT OD 27 KWIETNIA 2017

Informujemy, że od 27 kwietnia 2017r. linie "Ł2" i "BIS" będš się zatrzymywać na stanowisku przystankowym Metro Marymont 12, zlokalizowanym przy tym samym peronie, co dotychczasowe stanowisko nr 13.

Schemat - rozmieszczenie stanowisk Metro Marymont

Zmiana obowiązywania strefy "D"

Od 1 lutego 2017 roku wydłużona zostanie strefa miejska "KMŁ". To oznacza, że na biletach lokalnych dojechać można będzie do Warszawy do przystanku "Park Młociński" przy skrzyżowaniu ulic Pułkowej i Wóycickiego, a nie jak dotychczas do przystanku "Buraków".

strefy

Organizacja komunikacji podczas przemarszu pn. "Orszak Trzech Króli"

Zmiana trasy "Ł1" i "BIS" w związku z organizowanym przemarszem pn. Orszak Trzech Króli, w dniu 6 stycznia w godz. ok. 12:20 - 13:30, autobusy linii "Ł1" i "BIS" w obu kierunkach kursują objazdem ...więcej


Informacja dla pasażerów

Korki drogowe mają to do siebie, że wszystkim dają się we znaki. Państwu, drodzy nasi Pasażerowie i nam, jako firmie świadczącej usługi publicznego transportu też. Podobnie jak wszystkim pozostałym użytkownikom dróg publicznych. Zbieramy cięgi, bo jesteśmy obwiniani o opóźnienia autobusów, o spóźnienia podróżnych, jadących do szkół i zakładów pracy. Prosimy uwierzyć, że naprawdę robimy, co w naszej mocy, żeby wreszcie skutecznie rozwiązać problem. Interweniujemy i my, i Władze Łomianek wszędzie, w każdej instytucji odpowiedzialnej za organizację ruchu drogowego. Jak dotąd - bezskutecznie, ale z nadzieją na pozytywny skutek. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, mając świadomość, że to wcale nie jest łatwe. Prosimy też o wsparcie i przyłączenie się do naszych działań, bo wspólnie możemy uzyskać więcej.

Poglądowa mapa - czas dojazdu z podwarszawskich miejscowości w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego

Zmiany w kursowaniu linii "ŁD"

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.11.2016r. kurs linii "ŁD" z przystanku "ICDS 01" o godz. 07:00 zostaje przesunięty na godz. 06:45.

Pozostałe godziny odjazdów z obu krańców pozostają bez zmian.

Kurs z pętli Dąbrowa Zachodnia o godz. 07:22 zostaje wydłużony do pętli Dziekanów Leśny - szpital.


Linie „ŁD” i „ŁZ” wracają na stałą trasę

W związku z zakończonym remontem ul. Zachodniej autobusy linii „ŁD” i „ŁZ” od dnia 14.11.2016r. wracają na stałą trasę.


ZMIANA TRASY LINII „ŁD” i „ŁZ”

W związku z utrudnieniami na ul. Zachodniej, od 19.X.2016r. do odwołania trasy linii ŁD i ŁZ zostają skrócone do przystanku „Długa 02”.
... więcej


Organizacja komunikacji w okresie Wszystkich Świętych

W dniu 31.10.2016r. autobusy "KMŁ" kursować będą wg rozkładu dnia powszedniego.
Kursy oznaczone na obowiązującym rozkładzie jazdy literą "w" - nie kursuje w dni nauki szkolnej nie będą wykonywane.

Kursowanie autobusów w dniu 01.11.2016r.
...więcej


Europejski Dzień bez Samochodu
22 września br.

W dniu 22-09-2016r. (czwartek) w związku z przypadającym "Europejskim Dniem Bez Samochodu" na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach nr XIV/181/2016 z dnia 26 lutego 2016r. korzystanie z przejazdów autobusami "KMŁ" jest bezpłatne.


Utrudnienia na ul. Warszawskiej

W związku z planowanym remontem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka w dniach 11.09.2016r. - 16.09.2016r. w godzinach 21:00 - 06:00 mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów... więcej


Światowe Dni Młodzieży

W okresie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, uczestnicy spotkań diecezjalnych w Warszawie i Łomiankach, są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów autobusami KMŁ. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego przejazdu jest okazanie Identyfikatora z pieczęcią danej diecezji i dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość pasażera.


Czasowa zmiana tras linii Ł1 oraz Ł2

W związku z pracami drogowymi związanymi z remontem skrzyżowania drogi krajowej nr 7 w Dziekanowie Leśnym (od 06.06. br. do 28.06. br.) od godziny 18:00 do godzin porannych brak będzie możliwości przejazdu autobusami "KMŁ"... więcej ...


25 lat KMŁ

25 lat KMŁ

Zmiany w rozkładach linii „Ł2” i „ŁD”

Od 1 maja 2016 r. zmiany w rozkładach linii „Ł2” i „ŁD”. W rozkładzie linii „Ł2” dokonano korekty czasów przejazdów, w linii „ŁD” zawieszone zostają kursy w w soboty. Szczegóły w rozkładach linii.


Korekta rozkładu linii „Ł3”

Na wniosek mieszkańców m. Sadowa wprowadzono korekty rozkładu linii, które będą; obowiązywać od od 1 kwietnia 2016 r. Szczegóły w rozkładzie jazdy.


Taryfa przewozowa „KMŁ” - od 1 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 r. wprowadza zmiany w Taryfie przewozowej „KMŁ”. Dotycz± one m. innymi:

 • Rodzaju i obniżenia cen biletów w strefie „D
 • Utworzenia strefy „E” w obrębie gminy Czosnów i ustalenia cen biletów tej strefy.


Linia „Ł3” od 1 marca 2016 r.

Od 1 marca 2016 r. linia o oznaczeniu „Ł3” wykonuje kursy łączące Dziekanów Leśny z m. Sadowa na trasie: Dziekanów Leśny <> M. Konopnickiej <> Kolejowa <> Turystyczna <> Sadowa. Taryfa zgodna ze strefą „D


Powrót "Ł2" i "BIS" na stałą trasę ( otwarcie ul. Marymonckiej )

W związku z przywróceniem ruchu na ul. Marymonckiej w kierunku Łomianek (między ul. Żeromskiego a ul. Podleśną) od 30 stycznia 2016 r. autobusy linii "Ł2" i "BIS" wracają na stałą trasę i będą kursować bezpośrednio ul. Marymoncką w obu kierunkach.


Zmiana stanowiska - Metro Marymont

Od dnia 11 stycznia 2016 r. autobusy linii „Ł2” i „BIS” będą odjeżdżały ze stanowiska nr 13 pętli Metro Marymont. [ więcej ... ]


Powrót linii „ŁD” i „ŁZ” na stałe trasy

W związku z zakończeniem prac wodociągowych na ul. Zachodniej linie „ŁD” i „ŁZ” wracają na stałą trasę i będą dojeżdżać do pętli „Dąbrowa Zachodnia” (przy ul. Sierakowskiej).


Zmiany w rozkładzie jazdy

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w rozkładzie jazdy:

 • dodatkowy kurs linii „Ł1” w dni powszednie o godz. 6:42 z Dziekanowa Leśnego i 7:17 z Metra Młociny
 • w weekendy – zmiana godz. odjazdu linii „BIS” z Czosnowa z 13:14 na 13:29 i z Metra Marymont z 14:17 na 14:22
 • uruchomienie nowego przystanku linii „BIS” „Łomna szkoła”
 • wycofanie weekendowych kursów linii „Ł2”


Zmiana organizacji ruchu na ul. Zachodniej

W związku z pracami   wodno-kanalizacyjnymi na ul. Zachodniej od 24 sierpnia do  odwołania   ( odwołanie - 1 stycznia 2016 r. ) występowały utrudnienia w przejazdach autobusów linii "ŁZ", "ŁD" oraz "701".


Zmiana trasy linii ŁD i ŁZ

W związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi, od 19 lutego 2015 r. do odwołania ( odwołanie - 1 stycznia 2016 r. ) był zamknięty przejazd ul. Zachodnią na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną i Sierakowską.

W w/w okresie trasy linii ŁZ i ŁD zostały skrócone do przystanku „Zachodnia 01” bez podjazdu do ul. Sierakowskiej.

Wyłączona z ruchu była pętla „Dąbrowa Zachodnia” oraz przystanki „Ułanów Jazłowieckich 01 i 02


Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 września 2015 r.

 • zmiana ilości kursów linii „BIS” do Czosnowa
 • zmiana ilości kursów w godzinach wieczornych linii „Ł1” do m. Sadowa
 • korekta rozkładu linii „Ł1”, „Ł2” i „BIS

Uwaga: rozkłady linii „ŁD” i „ŁZ” pozostają bez zmian.


Przystanek „Dzierżoniowska 01”

Od 1 maja 2015 r. linie Ł1, Ł2, BIS oraz ŁZ będą się zatrzymywały „na żądanie” na przystanku Dzierżoniowska 01 (lokalizacja przystanku przy ul. Pułkowej, kierunek linii: Metro Młociny/Marymont).


Jak dojadę ?

W wyniku porozumienia pomiędzy City_nav i KMŁ nasze rozkłady jazdy są uwzględnione w bardzo popularnej wyszukiwarce połączeń komunikacyjnych - "Jak dojadę". Zapraszamy do korzystania.


Zmiany i dodatkowe kursy nocne linii Ł1

Od 1 stycznia 2015 r. zmiany w rozkładzie jazdy linii Ł1. związane ze zmianą nocnych godzin odjazdów i dodaniem kursów nocnych, które będą wykonywane w soboty (noc z piątku na sobotę) i niedziele (noc z soboty na niedzielę) oraz dnia świątecznego (noc z dnia poprzedzajacego dzień świąteczny).

Kursy nocne po zmianach, odjazdy z:

 • Metra Młociny:
  23:35; 0:35; 1:35; 2:35; 3:50
 • Dziekanowa Leśnego:
  23:05; 0:05; 1:05; 2:05; 3:15


ZTM - ostatnia faza zabezpieczeń.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi w styczniu trzecią i ostatnią fazę zabezpieczeń systemu biletowego. Uniemożliwi to ostatecznie nielegalne kodowanie biletów na Warszawskiej Karcie Miejskiej. [ ... ] więcej


Zmiana trasy ŁD i ŁZ od 3 listopada 2014 r.

W związku z uruchomieniem pętli autobusowej „Dąbrowa Zachodnia” u zbiegu ulic Zachodniej i Sierakowskiej, informujemy, że od 3 listopada (poniedziałek) 2014 r. linie ŁD i ŁZ będą kursować na trasie wydłużonej – ul. Zachodnią do w/w pętli.

Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w rozkładach jazdy linii:

 • ŁD - dodane rozkłady przystanków: Ułanów Jazłowieckich, Dąbrowa Zachodnia (pętla), korekta godzin odjazdów.
 • ŁZ - dodane rozkłady przystanków: Ułanów Jazłowieckich, Dąbrowa Zachodnia (pętla). Rozkład jazdy na dotychczas istniejących przystankach bez zmian.


Zmiana trasy linii "ŁD" i "ŁZ"

Z powodu zamknięcia, w okresie 12 sierpnia do 3 października (włącznie) 2014 r., ul. Akacjowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Partyzantów linie "ŁD" i "ŁZ" będą kursowały objazdem ul Wiślaną > Kampinoską > Partyzantów.


Umowa z ZTM

W dniu 25 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) )w sprawie obsługi linii 701 i N56. Linie te będą kursowały na dotychczasowych zasadach wg. rozkładu i taryfy ZTM [ ... ] więcej


Autobusy KMŁ w różnych barwach

Od 1 września 2014 r. "KMŁ" poza własnymi liniami "Ł"; "Bis"; "ŁD" i "Łz" będzie obsługiwać także warszawskie linie 701 i N56, w związku z tym prosimy wszystkich Pasażerów o zwracanie szczególnej uwagi na tablice czołowe, boczne i tylne autobusów, na których będą wyświetlane informacje o aktualnie wykonywanym przez pojazd kursie, ponieważ czerwono-żółte pojazdy będą obsługiwać nie tylko linie 701 i N56, ale także regularne linie łomiankowskie.


Zmiany rozkładów jazdy linii "Ł1" i "Ł2"

Zgodnie z sugestiami naszych Pasażerów od 1 września 2014 wprowadzamy następujące zmiany w rozkładach jazdy linii:

 • "Ł1" - zmiana godziny odjazdu jednego kursu z Metra Młociny z godz. 3:45 na godz. 3:50.
 • "Ł2" - dodane kursy w godzinach popołudniowych dni roboczych oraz uruchomienie kursowania tej linii w soboty i niedziele ( za wyjątkiem dni świątecznych oraz dni lipca i sierpnia ).


plakat_1 (291 kB)

"Migawki" z Dnia Dziecka (31 maja 2014 r.)
- zapraszamy do obejrzenia.


Zmiany w rozkładach jazdy "KMŁ"
! od 1 kwietnia 2014 r. !

W odpowiedzi na wnioski Pasażerów,
od 1 kwietnia 2014 r.:

 • w rozkładzie linii "Ł2"wprowadzone zostały dodatkowe kursy w godzinach międzyszczytowych
 • w rozkładzie linii "ŁD" dokonano korekt mających na celu lepsze dostosowanie rozkładu do godzin zajęć szkolnych.

Rozkłady pozostałych linii - "Ł1", "Bis" i "Łz" pozostają bez zmian.


Za 2 (dwa) złote linią "Łz"

Promocja Łz

Do końca marca 2014 r. Pasażerowie Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. będą mogli skorzystać z promocji na przejazdy linią "Łz".

Bilety jednorazowe będzie można nabyć po promocyjnej cenie tylko u kierowcy autobusu linii "Łz".

Ceny biletów:

 • Normalny - 2 (dwa) zł,
 • Ulgowy - 1 (jeden) zł.


Zmiany w rozkładach jazdy "KMŁ"
! od 1 marca 2014 r. !

W związku z napływającymi wnioskami Mieszkańców, dotyczącymi skierowania większej ilości autobusów do pętli Metro Marymont, Komunikacja Miejska Łomianki wprowadza
od 1 marca 2014 następujące zmiany.

Dotychczasowa linia „Ł” zostaje przekształcona w dwie nowe linie:

 • Ł1” – na trasie Dziekanów Leśny – Metro Młociny
 • Ł2” – na trasie Dziekanów Leśny – Metro Marymont


Zmiany w kursowaniu linii "Ł" i "Bis", uruchomienie linii "Łz"

Na podstawie wzrastającego zainteresowania naszych Pasażerów dojazdem do pętli Metro Młociny z dniem 1 stycznia 2014 r. linia "Ł" będzie przekierowana do pętli Metro Młociny a linia "Bis" do pętli Metro Marymont. Od 2 stycznia 2014 r. zostanie uruchomiona nowa linia "Łz" łącząca Dąbrowę z Metrem Młociny [ ... ] więcej

Uwaga: od 1 stycznia 2014 r. zmiana przystanku odjazdowego na pętli Metro Młociny. Autobusy linii "Ł" i "Łz" będą odjeżdżały z przystanku nr 22 (dotychczasowy nr 25).

Link: Lokalizacja przystanków - Metro Młociny


Zmiany w taryfie przewozowej

Uchwała nr LIV/316/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013 r. wprowadza do taryfy przewozowej, od 1 stycznia 2014 r., "Bilet przesiadkowy" oraz "Bilet szkolny Łomiankowski" (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum ) [ ... ] więcej


Dodatkowe kursy linii "ŁD"

Od poniedziałku, 4 listopada 2013 r, zostały uruchomione dodatkowe kursy linii "ŁD" rano i po południu.

 • Odjazdy z przystanku "ICDS": 6:20 i 17:15;
 • Odjazdy z przystanku "Zachodnia: 6:34 i 17:29"
W/w kursy będą wykonywane tylko w dni nauki szkolnej. Godziny pozostałych kursów pozostają bez zmian.


Zmiany w kursowaniu "ŁD"

Informujemy, że od 1 września 2013 r. linia "ŁD" kursowała będzie trasą:
ICDS > Warszawska > Brukowa > Akacjowa > Wiślana > Zachodnia > Wiosenna > Kolejowa > Wiślana > Akacjowa > Brukowa > Warszawska > ICDS [ ... ] więcej


Zmiana taryfy

Informujemy, że z dniem 1 września 2013 r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. prowadzi usługi przewozowe zgodnie z załącznikiem 3 Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. Zmiany treści załącznika dotyczą głownie zmiany cen za usługi przewozowe.

Wyciąg z taryfy przewozowej
obowiązującej od 1 września 2013 r. [ ... ]Konkurs fotograficzny pt. "USTRZEL SWOJĄ EŁKĘ"

Zgłoszone w okresie 1 maja do 10 czerwca prace zgodnie z regulaminem zostały opublikowane i ocenione !!!. Jury i Internauci wybrali zwycięzców.

Pierwsze miejsce zdobyło zdjęcie p. Alicji Markiewicz (pierwsze od lewej), drugie i trzecie p. Wiktora Kłopotek (zdjęcie drugie i trzecie), wyróżnienie Internautów uzyskało zdjęcie p. Michała Kowalskiego.

I miejsce II miejsce III miejsce Wyróznienie Internautów

organizatorzy - Klub Miłosników Komunikacji Miejskiej w Warszawie i KMŁ


Syzyfowe prace !!!

W dniu 16 kwietnia 2013 r. wstawiono szyby (wybite w okresie 24 stycznia - 3 lutego i 15/16 marca ) w wiatach przystankowych:
Brukowa 02; Centrum 01; Kościół 01 i 02; Armii Poznań 02; Ogrodowa 02 i PAN 01 w Dziekanowie Leśnym.

Niestety w tym samym dniu w godzinach wieczornych zostały wybite szyby w wiatach przystankowych Brukowa 01; Ogrodowa 02 i Graniczka 01.

Dodano 30 kwietnia 2013 r.
Policjanci z Łomianek zatrzymali trzech mieszkańców gminy. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni z wiatrówki strzelali w szyby przystanków. Od początku roku uszkodzili łącznie 18 przystanków z terenu łomiankowskiej gminy powodując 8,5 tys. strat. [ ... ] Więcej >>


Uszkodzone przystanki

[38] [38]

Kolejna fala wandalizmu, w nocy z piątku na sobotę (15/16 marca 2013 r.) w wielu przystankach na terenie Łomianek, ul. Warszawska, od ul. Brukowej do Kiełpina, wybite szyby.
Foto - uszkodzone przystanki - Graniczka 01 i 02.


Zmiany w rozkładzie jazdy - od 1 lutego 2013 r.

Realizując postulaty mieszkańców Sadowej, Dziekanowa Nowego, Pieńkowa, Łomnej, Czosnowa, Palmir, a także w odpowiedzi na prośbę władz gminy Czosnów, wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy, które obejmują:

- w dni powszednie – dodanie czterech kursów linii „BIS-Czosnów” w kierunku Warszawy i dwóch w kierunku Czosnowa oraz trzech kursów linii „BIS-Palmiry” w kierunku Warszawy i dwóch w kierunku Palmir.
- w dni wolne linii „BIS-Czosnów” dodano po jednym kursie więcej w obu kierunkach.
- W m Sadowa zwiększono liczbę kursów linii „Ł”, kosztem kursów linii „BIS”.

Rozkład jazdy linii „Ł” uległ jedynie kosmetycznym modyfikacjom. Przede wszystkim dotyczą one korekt godzin podjazdów autobusów pod centrum handlowe Auchan.


Uszkodzone przystanki

W dniach 24 stycznia - 3 lutego 2013 r. zostało wybitych kilkanaście szyb, jak na razie przez nieznanych sprawców, w wiatach przystankowych na terenie Łomianek (centrum), Kiełpina i Sadowej. Jeżeli ktoś z Państwa był świadkiem i chce zapobiec dalszej eskalacji wandalizmu proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Policji, Straży Miejskiej lub Komunikacji Miejskiej Łomianki. Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu: 112 lub 997 (Straż Miejska w Łomiankach tel. 22 751 35 03, KMŁ - 22-751-33-79 w. 22).
- 2/3 lutego, Sadowa, kolejna, czternasta, szyba wybita !


Zmiana trasy kursowania Ł-ki od 30 listopada 2012 r.

W związku z planowanym w dniu 30 listopada otwarciem Centrum Handlowego AUCHAN w Łomiankach, od dnia 30 listopada ulega zmianie trasa kursowania linii "Ł". Zmiana polega na wydłużeniu trasy pomiędzy przystankami Brukowa i Buraków. Trasa części kursów linii "Ł", poza godzinami szczytu, będzie przebiegała w kierunku Warszawy:
     Brukowa 01 > Auchan 01 > Buraków 01
w kierunku powrotnym z metra Marymont:
     Buraków 02 > Auchan 02 > Brukowa 02.
Przystanek Auchan 01 i 02 zlokalizowany jest w pobliżu ronda CH Auchan [ lokalizacja przystanku ] <

Uwaga: na przystankowych rozkładach jazdy, kursy przez przystanek "Auchan" oznaczone są literą "a"


Zmiana trasy

W związku z oddaniem do użytkowania ul. Brukowej, od dnia 24.10.2012 r. (środa) godz. 06:00, autobusy kursować będą „stałą trasą” tj. ul. Brukową do ul. Kolejowej (rondo pod wiaduktem).


Dodatkowe linie autobusowe w dniu 22 września 2012 r.

W dniu 22 września 2012 r. w związku z uroczystościami rocznicowymi WALK KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939, POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 r oraz II edycją rekonstrukcji "Bitwy pod Łomiankami w 1939 r." uruchamiamy specjalne linie autobusowe.


Bilet "czasowy" w okresie września i października 2012 r.

W okresie września i października 2012 r. nadal można korzystać z biletu "czasowego" zgodnie z zasadami jakie obowiązywały w miesiącu sierpniu 2012 r.


Zmiana taryfy

Z dniem 1 września 2012 r. wchodzi w życie Załącznik nr 2 Uchwały Nr XIX/101/2011 Rady Miejskiej Łomianki z dnia 22 grudnia 2011 r., , który wprowadza zmiany cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. w okresie od 1 września 2012 r do 31 sierpnia 2013 r.


Zasady korzystania z biletu zakupionego u kierowcy w okresie sierpnia 2012 r.

W związku ze skróceniem i zmianą przebiegu trasy linii Ł-Bis informujemy, że na okres przejściowy w miesiącu sierpniu 2012 r., podróżni posiadający bilet jednorazowy dla strefy B lub C zakupiony u kierowcy w autobusie linii Ł lub Ł-BIS, mogą skorzystać z przesiadki do autobusu drugiej linii, jadącego w tym samym kierunku, nie kupując kolejnego biletu jednorazowego u kierowcy, przy czym:

 • bilet jednorazowy dla strefy B zakupiony u kierowcy zachowuje ważność w ciągu 60 minut od chwili wydruku;
 • bilet jednorazowy dla strefy C zakupiony u kierowcy zachowuje ważność w ciągu 90 minut od chwili wydruku.


Zmiana rozkładu jazdy

Z dniem 4 sierpnia 2012 r. zgodnie z sugestiami P.T. Pasażerów zostały wprowadzone zmiany do rozkładu jazdy. Najistotniejszą zmianą w rozkładzie jest przekierowanie wszystkich linii Ł-Bis do pętli Metro Młociny (Huta). Kolejną zmianą jest utworzenie nowej linii - "Bis - Sadowa", której trasa przebiega: Sadowa > Turystyczna > Podróżna > Rolnicza > Armii Poznań > Warszawska > Brukowa> Kolejowa > Warszawa - Pułkowa > wiadukt mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego) > Metro Młociny (Huta). [ ... ]

[ więcej o zmianach rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej Łomianki ]

odwiedzin: 2382723
© - (2003) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.