Nowe Logo
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248
Herb - Łomianki

BIP


historia KMŁ
[ powrót ]

Historia Komunikacji

[Chausson][Ikarus]Historia komunikacji miejskiej w Łomiankach sięga, prawdę mówiąc, aż roku 1956, kiedy to Łomianki nie miały jeszcze praw miejskich, lecz były wsią. Wtedy to, staraniem ówczesnej lokalnej władzy - czyli tzw. Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomiankach – dyrekcja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie uruchomiła pierwszą, autobusową linię podmiejską w okolicach stolicy. Linię tą oznakowano literą “D”,

przyp. redakcji - prawdopodobnie wkradł się błąd dotyczący roku uruchomienia pierwszej linii autobusowej, na podstawie artykułów Expressu Wieczornego, uruchomienie pierwszej linii nastąpiło 1 lutego 1957 r. a oznakowanie linii od, początku, literą "Ł" [5:

a realizowano typowymi, miejskimi autobusami, kursującymi w Warszawie, a mianowicie: francuskimi Chausson'e, węgierskimi “IKARUS 620” oraz czechosłowackimi “Škoda- Karosa”.

[Škoda- Karosa]

Początkowo rozkład jazdy skonstruowano tak, że co pół godziny kursowały “tam i z powrotem” dwa pojazdy na trasie PKS Marymont – Dziekanów Leśny. Później dopiero tabor przeznaczony do obsługi tej linii powiększono do czterech autobusów, ale tylko w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Pierwsza pętla dla tej linii zlokalizowana była przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic: Warszawskiej i Konopnickiej, zaś po kilku latach ( po utwardzeniu ulicy Konopnickiej aż do samego szpitala w Dziekanowie Leśnym) przeniesiono ją właśnie tam, czyli przed szpital. Dla tej pierwszej linii podmiejskiej ”D”, przemianowanej w międzyczasie najpierw na “201”, a później “701”, obowiązywały specjalne bilety, które nie zachowywały ważności na żadnych innych liniach warszawskich.

przyp. redakcji - Informacje o zmianie nazwy oznaczeń linii z "Ł" na 201 i zmianie trasy do Dziekanowa Leśnego 201 - 201-Bis można znaleźć w Expressie wieczornym [5]:

- historię kursowania "201" i "701" w Łomiankach można znaleźć na stronie:
Trasbus.com - O historii komunikacji miejskiej w Warszawie

Pierwsze autobusy linii “D” wyjechały w trasę Warszawa – Dziekanów Leśny – Warszawa wiosną 1956 roku. Moment inauguracji był szczególnie uroczysty, odbył się na pętli w Dziekanowie Leśnym, przy udziale szacownych przedstawicieli: Dyrekcji MZK w Warszawie, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomiankach oraz proboszcza Parafii Łomianki – księdza Romanowskiego.

Obsługa autobusu w tamtym czasie składała się z kierowcy i konduktora, stąd też zjawisko jazdy “na gapę” praktycznie wówczas nie miało miejsca.

Zainteresowanie okolicznych mieszkańców przejazdem z Łomianek do warszawskiego Żoliborza tzw. “czerwoniakami” rosło systematycznie, a to bezpośrednie połączenie komunikacyjne Łomianek z Warszawą przekładało się wprost proporcjonalnie na wzrost zainteresowania osiedlaniem się w tej podwarszawskiej miejscowości. Dynamika przyrostu ludności i związany z tym rozwój przedsiębiorstw, wkrótce zaowocowały przeobrażeniem małej wsi Łomianki w całkiem atrakcyjną aglomerację miejską.

I tak, w roku 1989, Łomianki doczekały się praw miejskich.

Rok 1989 – Łomianki – miastem. Organizacja i zarząd własnym przedsiębiorstwem pasażerskiego transportu publicznego.

“Komunikacja Miejska Łomianki” rodziła się wprawdzie w bólach, ale jej twórcom przyświecał ważny cel: zapewnić mieszkańcom nie tylko miasta, ale i wszystkich okolicznych miejscowości wygodny i niezawodny dojazd do stolicy. W paĄdzierniku 1990 roku MZK, obsługujące dotychczas Łomianki linią podmiejską “701”, zażądały pokaźnego dofinansowania jej z budżetu Gminy Łomianki. Ówcześni radni miejscy stanęli przed dylematem: dopłacić MZK sumę rzędu 6 mld starych złotych za obsługę linii “701” w ciągu ostatniego kwartału 1990 roku i w kolejnym 1991 roku, czy też znaleĄć inne, lepsze rozwiązanie. Alternatywą dla współfinansowania linii podmiejskiej “701” mogło być tylko własne przedsiębiorstwo, które zastąpiłoby dotychczasową formę komunikacji.

Inicjatywę wzięli w swoje ręce radni: Paweł Drewnowski, Kazimierz Medyński, Lech Jeziorski, Andrzej Bogdański, Lech Łapiedoń, Adam Krzeski, Wojciech Zwoniarski, Jerzy Witwicki.

Po szczegółowych analizach i krótkiej dyskusji podjęto bardzo ważną dla Łomianek decyzję: Rada Miasta i Gminy Łomianki zakupi na potrzeby realizacji przedsięwzięcia stworzenia własnej komunikacji miejskiej 12 autobusów marki Jelcz PR110M, za sumę 2,5mld złotych. Można rzec, że w chwili podjęcia tej uchwały narodziła się “Komunikacja Miejska Łomianki”. Powstała w oparciu o organizację Urzędu Miasta i Gminy Łomianki. 28 listopada 1990 roku sfinalizowano w Jelczu umowę na zakup autobusów. Gminę Łomianki reprezentowali : Lech Jeziorski i Kazimierz Medyński. Potem już prace związane z przygotowaniem projektu organizacji ruchu dla nowopowstających linii “Ł” i “Ł-BIS” ruszyły pełna parą. Koncepcji, dotyczących formy organizacyjnej było kilka. Ostatecznie, na początku 1991 roku, ustalono, że najwłaściwszą formą organizacyjno-prawną dla realizacji tego zadania będzie włączenie komunikacji miejskiej w struktury Urzędu Miasta i Gminy. Utworzono oddzielny Referat Komunikacji Urzędu Gminy Łomianki, do zarządzania i obsługi w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą w publicznym transporcie miejskim.

Zarząd Gminy wraz z trzyosobową kadrą kierowniczą Referatu KMŁ, z wielką determinacją podjęli prace organizacyjno-przygotowawcze w celu uruchomienia regularnych linii “Ł” i “Ł-BIS”, mających nie tylko zastąpić dotychczasową linię “701”, ale też umożliwić korzystanie z publicznego transportu mieszkańcom niemal wszystkich zakątków gminy Łomianki.

I odtąd już KMŁ wrastała powoli w krajobraz gminy poprzez autobusy oznakowane herbem Łomianek.[herb 1991 do 2009 r.]

A tak, tamte trudne początki, w 15-tą rocznicę powstania KMŁ, wspominał pierwszy kierownik Referatu Komunikacji Miejskiej Łomianki – p. Marek Ślusarczyk († 15 lipiec 2010 r.):

“Był początek roku 1991, kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Łomiankach, w Urzędzie Miasta. Po krótkiej rozmowie z Burmistrzem podpisałem umowę o pracę. Na wstępie usłyszałem: “Gmina kupiła 12 autobusów i wzięła w dzierżawę teren pod przyszłą bazę, a Pan ma z tego zrobić komunikację dla mieszkańców gminy!”

Zarówno ówczesny burmistrz – p. Lech Jeziorski – jak i radni tamtej kadencji z wielką powagą traktowali powstanie własnej komunikacji miejskiej. Dzisiaj mało kto pamięta, że 15 lat temu podjęcie tak odpowiedzialnej i społecznie niezbędnej działalności przez władze gminne było ewenementem na skalę kraju, a brak wzorców nie ułatwiał zadania. Wraz z dwoma kolegami: Ryszardem Wyszogrodzkim i Janem Kornalewskim, których wkład w powstanie i rozwój gminnej komunikacji nie jest bez znaczenia, zdawaliśmy sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności.

Przygotowania rozpoczęły się już w styczniu 1991r., przy założeniu, że inauguracja linii nastąpi w dniu 01 maja tegoż roku. Nie ze względu na to, że to dzień świąteczny, ale z uwagi, że kilka kolejnych, wolnych od pracy dni, pozwoli dokonać ewentualnych korekt, gdyby takie okazały się konieczne. W udostępnionym przez Gminę pokoju, od świtu do późnego wieczora trwało budowanie przyszłych rozkładów jazdy, opracowywanie dokumentacji przewozowej, rozliczeniowej, obmyślano wzory biletów i ich druk, kompletowano załogę pracowniczą i konstruowano zasady organizacji przyszłej firmy.

Ambicja naszą było stworzenie firmy przez wielkie F. Mieliśmy pełne poparcie władz miasta i pomoc w jej tworzeniu. Podstawą było zatrudnienie ograniczone do niezbędnego minimum: kierowców, mechaników i pięciu osób kadry kierowniczo-administracyjnej. Trzeba przyznać, że ten model sprawdzał się przez długi okres działalności. KMŁ tamtych lat miała możliwości działania w okrojonych czyli oszczędnych strukturach, zachowując przy tym pełną autonomię w zakresie organizacji przewozów. Komunikacja była ujęta w formę organizacyjną referatu Gminy, co pozwalało na wykorzystanie służb gminnych do obsługi kadr czy księgowości.

Już w końcu kwietnia 16 nowiutkich autobusów marki Jelcz miało zapewniona opiekę techniczną. Poza nielicznymi wyjątkami autobusy te do dziś można spotkać na łomiankowskich ulicach – świadczą one o tym, że 15 lat temu nam się jednak udało!”

Łomianki, jako pierwsza z podwarszawskich gmin, utworzyły własną komunikację autobusową z Warszawą. Rankiem 1 maja 1991 roku w trasę wyjechały pierwsze autobusy linii “Ł” . Na pierwszej stronie “Gazety Łomiankowskiej” nr 9 (13) z dnia 11 maja 1991r., można było przeczytać: “Wczesnym rankiem, w dniu 1 maja 1991roku ruszyła pełną parą lokalna linia autobusowa “Ł”, zastępująca obsługiwaną przez MZK dotychczasową 701. Wieczorem tego samego dnia po mszy św o godz. 19:00, przed kościołem parafialnym św. Małgorzaty w Łomiankach, odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia i poświęcenia linii, dokonana na trzech wytypowanych do tego autobusach miejskich Jelcz PR 110M. Obecni byli przedstawiciele władz miasta , dyrekcja i pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego oraz społeczność łomiankowska. W słowie zwróconym do uczestników uroczystości proboszcz ks Jan Czerwiński podkreślił, że poświęcone autobusy są naszą i tylko naszą własnością samorządową, o którą trzeba dbać jak o swoją, by skutecznie wypełniała nałożone zadania. Jest to u nas obecnie znakiem nowych czasów, staranie, by dzieło podjęte przez człowieka i dla człowieka cieszyło się również błogosławieństwem Bożym”Była to relacja dziennikarza podpisującego się: M.

A tak opisuje rozruch przedsiębiorstwa ówczesna dyrekcja KMŁ:

“Pierwszy autobus odjechał zgodnie z planem z Dziekanowa Leśnego o 4:30 w zimny pierwszy poranek maja. Poprzedniego dnia pożegnaliśmy 701. Start wypadł dobrze. Wie o tym na pewno ktoś, kto nie spał i miał włączone radio CB na odpowiednim kanale. Nowością jest trasa nocna oraz linia “Ł-BIS” Linia Ł-BIS” kursuje z Pl. Wilsona ulicą Marymoncką do Łomianek, ulicą Warszawską, Armii Poznań, Rolniczą przez Kiełpin do Dziekanowa Polskiego Oznaczenia BIS widoczne są na każdym, odpowiednim autobusie. Otworzyliśmy tę linię w związku z postulatami mieszkańców Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Nowego”

Mocą uchwały z dnia 13 maja 1992r. Wykupiono od Hodowlano_Rolniczej S-ni Produkcyjnej w Kiełpinie teren i budynki pod bazę KMŁ. Po niezbędnej modernizacji zorganizowano własne zaplecze techniczne, które składa się z pomieszczeń warsztatowych, placu manewrowego, placu postojowego, części socjalnej, magazynu części zamiennych oraz pomieszczeń biurowych. Obecnie teren i budynki są siedzibą Spółki z o.o. “KMŁ”. W 1994 roku Jędrzej Fijałkowski, ówczesny redaktor naczelny “Gazety Łomiankowskiej”, pisał tak: “ 50 pracowników, 30 kierowców, 16 autobusów, własny warsztat, ostatnio zaś radiostacja, która jest bardzo przydatna w drodze i niejednokrotnie już pozwoliła zapobiec rozmaitym kłopotom. W szczycie kurs co 9 minut, a jeśli weźmiemy BIS-kę to co 4,5minuty, w zwykłych godzinach – co 18 minut.

W 1996 roku nastąpiły zmiany organizacyjno-prawne dla komunikacji zbiorowej w Łomiankach. Niepraktyczne już rozwiązanie działalności komunikacji zastąpiono innym: powstał nowy podmiot – jednoosobowa spółka Miasta i Gminy Łomianki - “Komunikacja Miejska Łomianki” Spółka z o. o.


24_1_maja_1997_r (1152 kB)

Informacje prasowe (skany artykułów) o początkach Komunikacji Miejskiej Łomianek:

fot. maj 1991 r. (skan)


“Komunikacja Miejska Łomianki” Spółka z o.o. - 1 stycznia 1997 r.

KMŁ sp. z o.o., lato 1997 r.
Panorama bazy KMŁ, lato 1997 r. [4] fot. J.K.

Na sesji w dniu 18-09-1996 r., uchwałą Nr XXI/169/96 Rady Miejskiej powołano jednoosobową spółkę Gminy , pod nazwą ”Komunikacja Miejska Łomianki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka miała powstać w drodze transformacji Referatu Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obu podmiotów. Celem tego przekształcenia miała być poprawa efektywności i jakości przewozów pasażerskich. Termin wyznaczono bardzo nieodległy: przejęcie byłego Referatu KMŁ przez powstającą Spółkę”KMŁ” miało się odbyć w dniu 01-01-1997r. I termin został dotrzymany, a wszelkich zakłóceń z tym związanych udało się przy tym uniknąć. Spółka przejęła w całości majątek trwały ruchomy byłego Referatu, zaś grunty i zabudowania, na mocy umowy z Właścicielem, czyli Gminą Łomianki, otrzymała w użyczenie. Choć w innej formie pod względem gospodarczym, Komunikacja Miejska nadal pozostaje własnością Gminy Łomianki, która objęła 100% udziałów w Spółce. Przyjęta struktura zarządzania Spółką zapewnia właściwy nadzór nad jej działalnością, a tworzą ją:

 • Zgromadzenie Wspólników Spółki ( obecnie w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki),
 • Rada Nadzorcza ( wybierana przez Zgromadzenie Wspólników Spółki),
 • Zarząd Spółki ( wybierany przez Radę Nadzorczą),

Nadzór nad działalnością Spółki wykonywany jest przede wszystkim przez Radę Nadzorczą, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Łomianki i przepisami prawa o transporcie drogowym, kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej itp..

Spółka jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, świadczącym usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a jej nadrzędnym celem jest, oczywiście, zaspokojenie potrzeb społecznych w tym zakresie. Względy socjalne i społeczne, które przekładają się na akceptację wszelkich ustawowych i uchwalanych lokalnie uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, uniemożliwiają stosowanie ściśle komercyjnych zasad działania Spółki. I tak być powinno. Jednak, nie dążąc do osiągnięcia zysku, Spółka musi zachowywać równowagę pomiędzy dochodami a wydatkami, bo takie są wymagania gospodarcze. A przy tym musi dbać o:

 • utrzymanie odpowiedniej częstotliwości i regularności kursowania zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy;
 • uruchamianie - w miarę potrzeb - dodatkowych kursów w godzinach szczytu;
 • oddziaływanie wychowawcze i dyscyplinujące w stosunku do niektórych, młodych pasażerów , korzystających z autobusów Spółki.

Już od pierwszych dni swojego istnienia Spółka boryka się z problemem wyeksploatowanych pojazdów. Przejęte z Referatu autobusy pochodziły z lat produkcji 1985-1991 i część spośród nich była już w roku 1997 w istotnym stopniu zużyta. Gdyby jesienią 1996 roku, w chwili powoływania spółki, ówczesne władze Gminy podjęły stosowną uchwałę o dokapitalizowaniu tegoż podmiotu poprzez zakup nowego taboru autobusowego – problemu dałoby się uniknąć. A tak, od początku swojej działalności, Spółka toczy nieustanną walkę z czasem, próbując utrzymać prawidłowy stan techniczny taboru i zapewnić regularną obsługę swoich pasażerów. W ciągu ostatnich dziewięciu lat konieczna była likwidacja dwu, całkowicie wyeksploatowanych autobusów, piętnaście innych przeszło już tzw. naprawy całopojazdowe. W tym okresie stopniowo też dokonano zakupu w sumie siedmiu autobusów (1 typu IKARUS, 6 typu JELCZ, w tym tylko jeden częściowo niskowejściowy). Jednakże, zwiększenie liczby autobusów w dyspozycji Spółki, przyniosło odczuwalne dla pasażerów efekty: zmniejszył się tłok wewnątrz, w godzinach szczytu komunikacyjnego na trasę linii “Ł” i “Ł-BIS” wyjeżdżają dodatkowe pojazdy, tak, że odjazdy z przystanków w kierunku Warszawy, w godzinach pomiędzy 6:30 a 8:00 rano, odbywają się praktycznie co 5 minut.

Z pewnością, już od pierwszych miesięcy roku 1997, podróżni dostrzegali ważne, zachodzące w komunikacji zmiany: uruchomiono stopniowo logiczną sieć dystrybucji biletów miesięcznych i jednorazowych w sklepach, kioskach i szkołach, poprawiono estetykę wnętrz autobusów, zmniejszyła się też awaryjność pojazdów na trasie.

Prawdziwy kłopot, jak zresztą we wszystkich innych polskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, stanowią tzw. “gapowicze”. Na przestrzeni lat wypracowano pewne metody, które zdyscyplinowały nieco pasażerów, nie kupujących biletów – zwiększyła się liczba i kwota opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, a zmniejszyła się jednocześnie liczba osób, nie posiadających biletu podczas kontroli. Nieznacznie wzrosła też liczba sprzedawanych biletów.

W roku 1998 uruchomiono trzecią, lokalną linię “ŁD”, obejmującą obszar Dąbrowy i centralne Łomianki. Autobus tej linii kursuje tylko w dni robocze i przewozi głównie dzieci do lokalnych szkół.

Z okazji różnych świąt i szczególnych zdarzeń Spółka wprowadziła też zwyczaj uruchamiania kursów specjalnych, pozarozkładowych.

W stałej eksploatacji obecnie są 23 autobusy, (stan na rok 2006 - przyp. redaktora strony )z których w dni robocze, w godzinach szczytu, w trasie musi znajdować się stale 19 jednostek. W każdy dzień powszedni, za wyjątkiem okresu wakacyjnego, autobusy wykonują około 120 kursów łącznie, przewożąc około 10 tysięcy pasażerów i przejeżdżając około 4 tysięcy km na trasach:

 • Plac Wilsona – Sadowa – Dziekanów Leśny – Plac Wilsona
 • Plac Wilsona – Łomna Las – Plac Wilsona
 • Dąbrowa – Łomianki – Dąbrowa
 • Sadowa – Łomna Las – Sadowa

Autobusy linii “Ł”, “Ł-BIS” i “ŁD” , oznakowane herbem Łomianek, z barwnymi reklamami okolicznych firm na swoich nadwoziach, wpisały się na stałe w gminny pejzaż. Są jego nieodłącznym elementem i stanowią pewny, codzienny środek komunikacji Gminy Łomianki ze stolicą, a zwłaszcza ze stacją warszawskiego metra przy Pl. Wilsona.

Śmiało można rzec, że decyzja podjęta w 1990 roku przez ówczesnych radnych była odważna i słuszna. Odważna – bo czasy dla samorządów były wtedy trudne, zwłaszcza organizacyjnie. Słuszna – bo się sprawdziła w praktyce, bo zatarła niemal granicę terytorialną pomiędzy Stolicą a Gminą Łomianki. Cieszy fakt, że obecne władze Gminy także są świadome, że realia życia społecznego i gospodarczego wymagają kontynuacji tego rozwiązania i dalszych jego usprawnień. Komunikacja, dobra i nowoczesna pod każdym względem, jest dzisiaj podstawą i gwarancją szybkiego rozwoju gospodarczego regionu. [1] [2]

Kiełpin, 2006 r.


Wizyta

Drużyna piłkarska KMŁ na boisku Klubu Sportowego Łomianki.
Rok 2006.


W roku 2008 podpisano porozumienie z Gminą Czosnów na mocy którego z dotychczasowej linii "BIS" kursującej do miejscowości Łomna Las, utworzono trzy linie:

 • "BIS Łomna Las"
 • "Bis Czosnów"
 • "BIS Palmiry"

Tym samym powiększył się zasięg naszej komunikacji, oraz został zapewniony dojazd do Warszawy dla mieszkańców Gminy Czosnów.Sudenci w KMŁ

W dniach 30-03-2009 r. – 03-04-2009 r. Spółka „KMŁ” gościła studentów Master of Business Administration (MBA) renomowanych uczelni, kształcących menedżerów w ramach studiów podyplomowych. Absolwenci uczelni z całego świata zapoznali się - w ramach praktyk studenckich - z metodami zarządzania przedsiębiorstwami w krajach Europy Wschodniej.

W Polsce przebywało około 20 grup studentów MBA, jedna, sześcioosobowa grupa, widoczna na zdjęciu (osoby od lewej: trzecia do ósmej), została zaproszona właśnie do Łomianek i odbywała praktyki w „KMŁ”.[herb 1991 do 2009 r.]

3 kwietnia 2009 r. Rada Miejska zatwierdziła nowe symbole gminy Łomianki, którymi są: herb, flaga, sztandar i łańcuch burmistrza.
Nowe herby na pojazdach KMŁ pojawiły się w połowie maja 2009 r.


W czerwcu 2009 r na zasłużoną emeryturę odszedł wieloletni prezes KMŁ p. Tadeusz Kordek, (1997 - 2009 przyp. redakcji) a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała p. Bogdana Marcińczyka.


Bilet "Wspólny"

porozumienie bilet wspólny

W dniu 22 grudnia 2009 r. podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie a Gminą Łomianki oraz umowę z Komunikacją Miejską Łomianki Spółką z o.o. w sprawie Wspólnego Biletu.

Zgodnie z postanowieniami umowy Wspólny Bilet ma obowiązywać od 1 marca 2010 r. [3]

Bilet Wspólny - 20 lat Miasta Łomianki

Od 2010 roku, mieszkańcy Łomianek mogli wyrobić w ZTM spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską upamiętniającą 20 rocznicę nadania Łomiankom praw miejskich.


Zmiana taryfy

Z dniem 1 marca 2010 r. została wprowadzona w życie kolejna taryfa przewozowa na podstawie Uchwały Nr XLVI/340/2009 RADY MIEJSKIEJ W Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami Nr XXC/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz Nr XXVI/189/2008 r. z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez „Komunikację Miejską Łomianki” Sp. z o.o.

Na podstawie porozumienia o którym informowano (powyżej) w taryfie przewozowej znalazł swoje miejsce "Bilet Wspólny", 30-to dniowy kodowany na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej, Łomianki - Warszawa lub Czosnów - Warszawa o nominałach normalnych odpowiednio 128/136 i ulgowych 64/68 zł. "Bilet Wspólny" umożliwia podróżowanie środkami KMŁ oraz środkami ZTM w całej I strefie warszawskiej.


 • 31.03.2010 r. - Opublikowanie ogłoszenia zamówienia sektorowego na "Dostawę 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej";
 • 18.05.2010 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy - SOLARIS Bus & Coach S.A;
 • 25.05.2010 r. - Podpisanie umowy na dostawę autobusów.
solaris umowa solaris umowa solaris umowa solaris umowa solaris umowa

Zagrożenie powodziowe

Parkowanie

Z powodu zagrożenia powodziowego (4,4 m na wodowskazie w Dziekanowie Polskim) w dniach 19 do 23 maja 2010 r. autobusy parkowały na terenie firmy PPHU KRIX-POOL mieszczącej się przy ul. Drużbackiej 6 w Izabelinie - Dziekanówek.


Przyjazd autobusów Solaris Urbino 12

pierwsze Solarisy

29 września 2010 r. pierwsze z dziewięciu zamówionych autobusów "przekroczyły" bramę KMŁ Sp. z o.o.
Przekazanie autobusów

W dniu 15 października 2010 r. odbyła się uroczystość przekazania przez Gminę Łomianki dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 9-ciu nowych autobusów Solaris Urbino 12

Na uroczystości przekazania byli:

władze Łomianek - Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski, Radni z przewodniczącym RM Markiem Zielskim,
Dyrektor ZTM Warszawa - Leszek Ruta,
Dyrektor Solaris Bus & Coach S.A. - Krzysztof Musiał,
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomiankach - Halina Choroś,
Prezes zarządu spółki KMŁ - Bogdan Marcińczyk,
Przewodniczący RN - Jan Umiastowski,
oraz zaproszeni Goście


przekazanie autobusów Solaris - ICDS przekazanie autobusów Solaris - ICDS przekazanie autobusów Solaris - ICDS przekazanie autobusów Solaris - ICDS przekazanie autobusów Solaris - ICDS

Poświęcenie autobusów

W dniu 17 października 2010 r. Proboszcz parafii św. Małgorzaty w Łomiankach kś. Marek Kiliszek w obecności burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego, prezesa KMŁ Bogdana Marcińczyka oraz parafian dokonał aktu poświęcenia nowych autobusów Solaris Urbino 12


20 lat komunikacji Łomianek

20 lat KMŁ

W dniu 1 maja 2011 minęło 20 lat działalności Komunikacji Miejskiej Łomianek. W pierwszym okresie, od 1991 r. komunikacja miejska była organizowana przez referat Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, a od 1 stycznia 1997 r. przez jednoosobową spółkę Gminy Łomianki pod nazwą "Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."

W okresie dwudziestolecia autobusy przewiozły ok. 51 200 000 (pięćdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy) pasażerów, przemierzając trasę 21 500 000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) km.

Artykuł Zarządu KMŁ pt. " 20 lat minęło jak jeden dzień ... "
w Gazecie Łomiankowskiej Nr 7 (323) z dnia 29 kwietnia 2011 r.KMŁ sp. z o.o., jesień 2011 r.
Panorama bazy KMŁ, jesień 2011 r. [4] fot. J.K.


Ceny oleju napędowego w latach 2008 - 2011

Ceny ON

Zmiana taryfy

Z dniem 1 października 2011 r. została wprowadzona w życie kolejna taryfa przewozowa na podstawie Uchwały Nr X/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W Łomiankach z dnia 21 lipca 2011. W okresie od 1 października do 31 sierpnia 2012 obowiązuje Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez „Komunikację Miejską Łomianki” Sp. z o.o. wraz ze szczegółowym opisem stosowania taryfy.


stacja ON stacja ON

1 stycznia 2012 oddano do eksploatacji własną stację tankowania olejem napędowym pojazdów KMŁ.


W dniu 24 kwietnia 2012 r. kolejny nowy autobus Solaris URBINO 12 zasilił tabor KMŁ.


Zmiana rozkładu jazdy

W dniu 4 sierpnia 2012 r. wprowadzono zmiany do rozkładu jazdy KMŁ Sp. z o.o. Zasadnicze zmiany to:

 • zamkniecie pętli autobusowej w m. Łomna Las;
 • zamknięcie linii Ł-Bis do m. Łomna Las;
 • przekierowanie wszystkich odmian linii Ł-Bis z pętli Metro Marymont do pętli Metro Młociny;
 • utworzenie linii Ł-Bis do m. Sadowa, której trasa z m. Sadowa do Metra Młociny przebiega:
  Sadowa > Turystyczna > Podróżna > Rolnicza > Armii Poznań > Warszawska > Brukowa> Kolejowa > Warszawa - Pułkowa > wiadukt mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Północnego) > Metro Młociny (Huta).


Zmiana kursowania linii "Ł"

Od 30 listopada 2012 r. część kursów linii, poza godzinami szczytu, będzie wykonywana, z uwzględnieniem "nowego" przystanku AUCHAN, trasą:

- w kierunku Warszawy: Brukowa 01 > Auchan 01 > Buraków 01
- w kierunku powrotnym z metra Marymont: Buraków 02 > Auchan 02 > Brukowa 02.

Przystanek Auchan 01 i 02 zlokalizowany jest w pobliżu ronda CH Auchan.


Zmiana rozkładu jazdy

W dniu 1 lutego 2013 r. wprowadzono korekty do rozkładu jazdy z dnia 30 listopada 2012 r.


Kolejne Solarisy

Solaris 48

W poniedziałek 18 lutego 2013 r. nowy autobus Solaris URBINO 12 zasilił flotę KMŁ sp. z o.o. Solaris otrzymał kolejny numer ewidencyjny 48 i nr rejestracyjny WZ 5411L.

W dniu 20 września 2013 r. następny Solaris URBINO 12 otrzymał numer ewidencyjny 49 i nr rej. WZ 6712L.


Nowe wiaty przystankowe

Przystanek Ogrodowa 01

Od 2012 r. postawiono kilka nowych wiat przystankowych własnej konstrukcji (ICDS 01, ICDS 02, Polmo 01, Polmo 02, Ogrodowa 01). Wiatę przystankową Ogrodowa 01, widoczną na zdjęciu, zamontowano w dniu 7 czerwca 2013 r.


Konkurs pt. "Ustrzel swoją Ełkę "

I miejsce II miejsce III miejsce
solaris umowa

Konkurs fotograficzny pod w/w tytułem został ogłoszony przez organizatorów: Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o

Trwał od 1 maja 2013 r do 10 czerwca 2010 r. Do konkursu zgłoszono 72 zdjęcia. Jury wybrało trzy najlepsze zdjęcia.

Pierwszy "strzał" zdobyło zdjęcie autorstwa p. Alicji Markiewiecz (góra - pierwsze po lewej), drugi i trzeci "strzał" zdjęcia autorstwa p. Wiktora Kłopotek (góra - drugie i trzecie od lewej). Zdjęcie wyróżnione przez Internautów autorstwa p. Michała Kowalskiego (dół - po lewej)


1 000 000 odwiedzin !

W niedzielę 22 września 2013 r. licznik odwiedzin naszej strony www.kmlomianki.info przekroczył
1 000 000 (jeden milion).


Zmiana rozkładu jazdy i taryfy.

Z dniem 1 stycznia 2014 nastąpiła zmiana rozkładu jazdy. Od tego dnia linia "Ł" kursuje do pętli Metro Młociny (poprzednio - Metro Marymont), a linia "Bis" do pętli Metro Marymont (poprzednio - Metro Młociny). Nastąpiła także korekta rozkładu jazdy linii "Łd" oraz uruchomiono linię "Łz", kursującą w dni powszednie, pomiędzy Dabrową a pętlą Metro Młociny.

Zmiany w taryfie przewozowej dotyczą wprowadzenia tak zwanego biletu "przesiadkowego" w strefach "B" i "C" oraz wprowadzenia w strefie "D" biletu "Szkolny Łomiankowski"dla uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i liceum.


Promocja na linii "Łz"

W miesiacu lutym i marcu 2014 r. na linii "Łz" wprowadzona została promocja. Cena biletu "Promocyjnego - Normalny" - 2 zł a biletu "Promocyjnego - Ulgowy" - 1 zł.


Zmiana rozkładu jazdy

Z dniem 1 marca 2014 r. linia "Ł" (linia "Ł" początek 1 maja - 1991 r - koniec 28 lutego 2014 r. ) została przekształcona na dwie linie Ł1 i Ł2. Linia Ł1 kursuje na trasie Dziekanów Leśny <> Metro Młociny a linia Ł2 na trasie Dziekanów Leśny <> Metro Marymont. Podział dotychczasowej linii "Ł" spowodował zmiany w rozkładzie jazdy KMŁ.


Zmiana rozkładu jazdy

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmiany w rozkładzie jazdy linii "Ł2" i "ŁD". W rozkładzie "Ł2" dodano kursy w godzinach międzyszczytowych a w rozkładzie linii "ŁD" dokonano korekt mających na celu dostosowanie rozkładu do godzin zajęć szkolnych. Rozkłady pozostałych linii - bez zmian.


Kolejny autobus

[Rozmiar: 1809 bajtów]

Kolejny 13-ty Solaris URBINO 12, a 50-ty autobus w historii (od 1991 r.) komunikacji miejskiej Łomianek, wyjechał na trasy KMŁ w dniu 3 kwietnia 2014 r.


Zmiana "loga"

litera_elka (1 kB) litera_elka (1 kB)

Na początku maja 2014 r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. zmieniła logo. Dotychczasowe logo, stosowane od początku istnienia łomiankowskiej, własnej, komunikacji miejskiej (1 maj 1991 r.) w postaci czerwonej litery Ł na białym tle zastąpiło logo graficzne nawiązujące w swej postaci do loga poprzedniego.


Autobusy Cuby Sprinter

Cuby Sprinter - nr ew. 51 i 52

W dniach 30 maja i 4 czerwca 2014 r. flotę KMŁ zasiliły dwa autobusy Cuby Sprinter z głównym przeznaczeniem obsług linii ŁD i ŁZ


Dzień Dziecka 31 maja 2014 r.

plakat_1 (291 kB)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. była współorganizatorem obchodów Dnia Dziecka, które odbyły się w dniu 31 maja 2014 r. Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze, dzieci były zadowolone ze wspólnej zabawy, a przygotowane dla wszystkich uczestników upominki wywołały na buziach uśmiech.

Migawki z Dnia Dziecka - 2014 r. [ ... ]


Honorowy Prezes KMŁ

Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomianek przyznał 23 czerwca 2014 r. tytuł Honorowego Prezesa Spółki "KMŁ" Panu Tadeuszowi Kordek w uznaniu wieloletniego zaangażowania i zasług w historii rozwoju Spółki. [ ... ]


KMŁ - przewoźnik ZTM Warszawa

(7)50

Od 1 września 2014 r. „KMŁ” poza własnymi liniami Ł, BIS, ŁD, ŁZ będzie obsługiwać, jako przewoźnik, także warszawskie linie 701 i N56, w związku z tym kilkanaście pojazdów Spółki pojawi się na trasie w barwach ZTM, czyli czerwono-żółtych ( widoczny numer ewidencyjny 750 zawiera w sobie nr. 7 - wymóg ZTM oraz ewidencyjny KMŁ - 50 ). Umowa pomiędzy KMŁ Sp. z o.o. a ZTM w tej sprawie została podpisana 25 sierpnia 2014 r.

Pojazdy w tych barwach będą obsługiwać nie tylko linie 701 i N56, ale także regularne linie łomiankowskie ( na liniach KMŁ autobusy w barwach ZTM pojawiły się w dniu 22 sierpnia 2014 r. ).Pętla "Dąbrowa Zachodnia"

pętla

Pętla autobusowa "Dąbrowa Zachodnia" u zbiegu ulic Zachodniej i Sierakowskiej oddana do użytku. Od 3 listopada 2014 r. linie ŁD i ŁZ kursują na trasie wydłużonej od dotychczasowego przystanku Zachodnia 01 do wymienionej pętli (przystanek pośredni "Ułanów Jazłowieckich").

fot. J.K. 29 październik 2014 r.


Dzien dziecka 2015

Dzień Dziecka z KMŁ - 31 maja 2015 r. - zatrzymane w kadrze ...


Pożegnanie ostatniego Jelcza PR110M - nr ew. 13

wyjazd 13-tki

W dniu 26 października 20015 r. pożegnaliśmy (został sprzedany) ostatni z pierwszych zakupionych autobusów - Jelcz PR110M, autobus o nr ewidencyjnym 13. Wbrew powszechnemu przekonaniu o przynoszącej pech 13-ce autobus o tym numerze służył bezproblemowo naszym Pasażerom przez 24 (dwadzieścia cztery) lata pokonując trasę ponad 1,5 miliona kilometrów.

(fot. stop klatka z kamery - wyjazd z bazy KMŁ.)

Szlachetna paczka - XV edycja - 2015 r.

solaris umowa

Załoga Spółki "KMŁ" uczestniczyła w XV edycji Szlachetnej Paczki. Wszyscy bardzo zaangażowali się w zbiórkę darów, dla wybranej dla nas, potrzebującej rodziny i zgromadziliśmy naprawdę pokaźną górę paczek. Akcja jest anonimowa, wiemy jedynie, że obdarowani są zadowoleni, czego dowodem są własnoręcznie wykonane upominki dla nas. Wystawione na widok publiczny, na honorowym miejscu, cieszą nasze oczy i serca.

solaris umowa

Linia „Ł3” od 1 marca 2016 r.

Od 1 marca 2016 r. linia o oznaczeniu „Ł3” wykonuje kursy łączące Dziekanów Leśny z m. Sadowa na trasie: Dziekanów Leśny <> M. Konopnickiej <> Kolejowa <> Turystyczna <> Sadowa. Taryfa zgodna ze strefą „D


[1] - opracowanie: Tadeusz Kordek - Prezes Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. (w latach 1997 - 2009)
[2] - zdjęcia - źródło strona PRZEGUBOWIEC (strona zawieszona od 1 czerwca 2012 r.)
[3] - zdjęcie - źródło strona internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
[4] - zdjęcie panoramy wykonane dzięki uprzejmości firmy "NORTON" (fot. J.K.)
[5] - skany z Expressu Wieczornego dzięki udostępnieniu archiwów strony www.trasbus.com
[6] - zdjęcie - źródło Gazeta Łomiankowska.pl nr 38 z 08.11.2013 r.

odwiedzin: 2382724
© - (2003) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.